Til hovedinnhold
Norsk English

ProAlge

Oppdrettsnæringen står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som fettkilde i fôr, og det er behov for å finne alternative EPA og DHA-kilder. Marine mikroalger er lansert som en mulig løsning på problemet.

Besøk hos Salata (Ritschenhausen, Tyskland): fotobioreaktor av borosilikatglass, det produseres ulike alger etter kundens behov og i størrelsesorden 85 000 L.

På oppdrag fra FHF skal SINTEF Fiskeri og havbruk og UniResearch Miljø utarbeide en "state-of-the-art" rapport om industriell produksjon av marine mikroalger som råvare i fiskefôr. Prosjektet er lagt opp rundt bedriftsbesøk til mikroalgeprodusenter i Nord-Europa for å studere mulighetene for produksjon i industriell skala, deltagelse på relevante konferanser og innspill fra betydelige forsknings- og utviklingsmiljøer i Europa. Det har vært holdt en workshop i Bergen med deltakere fra nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, næring og industri.

Den endelige rapporten fra ProAlge-prosjektet skal inneholde et tydelig beslutningsgrunnlag for industrielle aktører som vurderer å produsere mikroalger i kommersiell skala. Det skal legges vekt på å beskrive muligheten til å produsere et råstoff med tilstrekkelig innhold av EPA og DHA til en til en økonomisk forsvarlig kostnad, og som forventes å kunne fungere i et marked til fôrindustrien. Samtidig med presentasjon av rapporten blir det avholdt en åpen workshop i Bergen 30. april 2013, med inviterte foredragsholdere fra relevante miljøer.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FHF

Sluttrapport

Her ligger sluttrapport for prosjektet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2012 - 30.06.2013

Utforsk fagområdene