Til hovedinnhold
Norsk English

OCTAVIUS – Optimisation of CO2 Capture Technology Allowing Verification and Implementation at Utility Scale

OCTAVIUS​-prosjektets målsetning er å demonstrere integrerte konsepter for utslippsfrie kraftverk. Alle nødvendige enheter som er nødvendige for å produsere kraft er inkludert, i tillegg til CO2-fangst og CO2-komprimering.

Kontaktperson

Operabilitet og fleksibilitet av første-generasjons fangstprosesser etter forbrenning vil bli demonstrert i TNO, EnBW og ENELs pilot anlegg. Disse erfaringene er verdifulle for forberedelsene til fullskala-demoprosjekter. OCTAVIUS ​-prosjektet skal etablere detaljerte retningslinjer som inneholder relevante data om utslipp, HMS og annen operabilitet, fleksibilitet og kostnadsaspekter.

Octavius inneholder også en ​​demonstrasjon av DMX-prosessen ved ENEL sittpilotanlegg i Brindisi. Denne andregenerasjons CO2- fangstprosessen har potensialet til å reduksere energitap og operasjonelle kostnader betydelig. Denne demonstrasjonen er et svært viktig skritt mot den første fullskalademonstrasjonen som, etter planen vil bli lansert i slutten av OCTAVIUS-prosjektet​​. Anvendelse på kullkraftverk vil først og fremst være målet, men også naturgassbaserte kraftverk vil bli vurdert.

OCTAVIUS ​​bygger videre på tidligere FP6 og FP7 CCS-prosjekter som CASTOR og CESAR. De viktigste forskningsinstituttene og industripartnere fra disse prosjektene deltar også i OCTAVIUS. Resultatene fra "rent kull"-forskning blir levert av sluttbrukere, ingeniørselskaper og teknologileverandører delaktig i prosjektet ​​.

2 av delprosjektene i OCTAVIUS er demoprosjekter (SP2 og SP3). Disse blir ledet av kraftselskaper. Delprosjektene støttes av arbeidspakker i SP1 knyttet til forskning og teknologisk utvikling (ledet av SINTEF). To av arbeidspakkene i SP0 er dedikert til ledelse og resultatformidling, og skal blant annet sørge for å kontakte mulige interessenter utenfor OCTAVIUS.  

OCTAVIUS ​​samler ledende organisasjoner innen CCS og "rent kull"-forskning. Prosjektet dekker hele verdikjeden fra forskningsinstitusjoner til sluttbrukere. Konsortiet består av fem forskningsorganisasjoner, to universiteter, en SME, et ingeniørselskap, to utstyrsleverandører og seks kraftprodusenter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 28.02.2017

Mer informasjon om prosjektet:
Cordis, Prosjektreferanse: 295645

Utforsk fagområdene