Til hovedinnhold

OCTAVIUS – Optimisation of CO2 Capture Technology Allowing Verification and Implementation at Utility Scale

OCTAVIUS – Optimisation of CO2 Capture Technology Allowing Verification and Implementation at Utility Scale

OCTAVIUS​-prosjektets målsetning er å demonstrere integrerte konsepter for utslippsfrie kraftverk. Alle nødvendige enheter som er nødvendige for å produsere kraft er inkludert, i tillegg til CO2-fangst og CO2-komprimering.

Operabilitet og fleksibilitet av første-generasjons fangstprosesser etter forbrenning vil bli demonstrert i TNO, EnBW og ENELs pilot anlegg. Disse erfaringene er verdifulle for forberedelsene til fullskala-demoprosjekter. OCTAVIUS ​-prosjektet skal etablere detaljerte retningslinjer som inneholder relevante data om utslipp, HMS og annen operabilitet, fleksibilitet og kostnadsaspekter.

Octavius inneholder også en ​​demonstrasjon av DMX-prosessen ved ENEL sittpilotanlegg i Brindisi. Denne andregenerasjons CO2- fangstprosessen har potensialet til å reduksere energitap og operasjonelle kostnader betydelig. Denne demonstrasjonen er et svært viktig skritt mot den første fullskalademonstrasjonen som, etter planen vil bli lansert i slutten av OCTAVIUS-prosjektet​​. Anvendelse på kullkraftverk vil først og fremst være målet, men også naturgassbaserte kraftverk vil bli vurdert.

OCTAVIUS ​​bygger videre på tidligere FP6 og FP7 CCS-prosjekter som CASTOR og CESAR. De viktigste forskningsinstituttene og industripartnere fra disse prosjektene deltar også i OCTAVIUS. Resultatene fra "rent kull"-forskning blir levert av sluttbrukere, ingeniørselskaper og teknologileverandører delaktig i prosjektet ​​.

2 av delprosjektene i OCTAVIUS er demoprosjekter (SP2 og SP3). Disse blir ledet av kraftselskaper. Delprosjektene støttes av arbeidspakker i SP1 knyttet til forskning og teknologisk utvikling (ledet av SINTEF). To av arbeidspakkene i SP0 er dedikert til ledelse og resultatformidling, og skal blant annet sørge for å kontakte mulige interessenter utenfor OCTAVIUS.  

OCTAVIUS ​​samler ledende organisasjoner innen CCS og "rent kull"-forskning. Prosjektet dekker hele verdikjeden fra forskningsinstitusjoner til sluttbrukere. Konsortiet består av fem forskningsorganisasjoner, to universiteter, en SME, et ingeniørselskap, to utstyrsleverandører og seks kraftprodusenter.

Publisert torsdag 1. mars 2012
Seniorforsker
930 59 222

Prosjektvarighet

01.03.2012 - 28.02.2017

Mer informasjon om prosjektet:
Cordis, Prosjektreferanse: 295645