Til hovedinnhold
Norsk English

N3 - Kommunenes Innovasjonsverktøy

I samarbeid med KS utviklet SINTEF sammen med Innoco "N3" - kommunenes innovasjonsverktøy. Verktøyet ble lansert på Arendalskonferansen og er nå klart til bruk for alle kommuner som er interesserte i innovasjon.

Utklipp fra Innovasjonsverktøyet.
Utklipp fra Innovasjonsverktøyet.

Prosjektet tok utgangspunkt i en innovasjonsduk som var utviklet for KS tidligere. Prosjektgruppen valgte å satse på en digital løsning for at den skulle bli mer tilgjengelig for de kommunene som måtte være interessert.

Verktøyet finnes her: "N3"-kommunenes innovasjonsverktøy

Verktøyet er basert på teorier utviklet på Stanford University som omhandler hva som skal til for å lykkes med innovasjon. Det handler om fem fundamenter som må være på plass: Behov, Løsning, Pådriver, Team og Forankring. Hvis en av disse er for dårlige er det lite sannsynlig at prosjektet vil lykkes. Verktøyet lærer kommunene hvordan de kan jobbe med de fem fundamentene og gir dem en oversikt over hvordan deres prosjekt ligger an. I tillegg til de fem fundamentene lærer man gjennom verktøyet å jobbe med en metode som kalles Behov-Løsning-Test.Denne metoden er en runddans der en først ser på behovene til brukerne, lager en løsning som man mener møter behovene og så tester løsningen med faktiske brukere. Så undersøker man behovene på nytt med bakgrunn i resultatene fra testen og kjører runden på nytt.

Underveis i utviklingen av N3 ble løsningen testet hos kommunene Asker, Frøya og Stjørdal.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

17.12.2012 - 06.06.2013

Utforsk fagområdene