Til hovedinnhold
Norsk English

Marine muligheter i nord

SINTEF, Norut og Havforskningsinstituttet har utarbeidet en rapport som omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge, i et tidsperspektiv frem mot 2050. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten.

Potensialet for utvikling av de marine næringene i Nord-Norge vurderes som stort. Rike naturressurser som tilgangen på fisk i noen av verdens mest produktive havområder og store egnede arealer for havbruk og dyrking av marine organismer, kan gi landsdelen store inntekter.

   Rapporten gir en beskrivelse av potensialet i henholdsvis 2030, 2050 og 2100 med to ulike forløp:

1) Mulig utvikling dersom dagens rammevilkår fortsetter, "Dagens fortsetter"

2) Mulig utvikling gitt optimale rammer ved at alle virkemidler / tiltak legges til rette og trender og drivkrefter blir gunstige, kalt "Alt legges til rette"

Potensialet som presenteres belyses i første rekke med omsetningsverdi og verdiskaping, samt at sysselsetting kommenteres. Verdiene må ses på som et mulighetsrom for utvikling og verdiskaping.

 Videre vekstmuligheter finnes særlig innen laks- og ørret produksjon, biomarin industri og i leverandørindustrien. Nye marine næringer gir også svært interessante muligheter, men det kan ligge litt lengre frem i tid før potensialet kan tas ut. 

 Del av kunnskapsinnhenting

Rapporten er en av flere faglige utredninger i "Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord". Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert fremtidsbilde av Nord-Norge frem mot 2030 og 2050.

Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for de veivalg og som kan tas og vise hvilke virkemidler og tiltak som kan påvirke utviklingen og bidra til å utløse landsdelens verdiskapingspotensial.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.10.2012 - 31.05.2013

Prosjektrapport

Presentasjon av arbeidet 27.juni 2013

Medarbeidere

Merete Gisvold Sandberg

Kristian Henriksen

Trude Olafsen

Roger Richardsen

Erik Skontorp Hognes

 

Samarbeidspartnere

Norut

Havforskningsinstituttet

SINTEF Teknologi og samfunn

Utforsk fagområdene