Til hovedinnhold
Norsk English

Lønnsom fangst og foredling av hvitfisk i Norge

Hvitfisknæringen i Norge har utfordringer på en rekke områder som lønnsomhet, lite verdiskaping nasjonalt og lite fleksibilitet. Gjennom å øke kunnskapen om problemstillingene ønsker vi å vurdere hvorvidt teknologiske løsninger kan bidra til å løse eller redusere noen av problemene.

Antallet fileteringsbedrifter i Norge har sunket drastisk de siste årene. I dette prosjektet skal vi se på ulike aspekter ved og potensial for lønnsom fangst og foredling av hvitfisk i Norge. Hvitfisknæringen i Norge har utfordringer på en rekke områder:

  • Dårlig lønnsomhet i produksjon av ferske fiskeprodukter 
  • Frosset råstoff selges direkte ut av landet, større deler av verdiskapingen skjer i utlandet (bl.a foredles i Kina) 
  • Lønnsomheten i produksjon av frossenfisk ombord for direkte eksport reduserer i praksis tilgangen på råstoff til anlegg på land i Norge
  • Fleksibilitet med tanke på nye løsninger vanskeliggjøres gjennom politiske prioriteringer og lovmessige bestemmelser

SINTEF ønsker å øke kunnskapen om disse problemstillingene og bakgrunnen for dem og gjennomføre en vurdering av hvorvidt teknologiske løsninger kan bidra til å løse eller redusere noen av problemene. I arbeidet vil vi ta utgangspunkt i spørsmål som:

  • Er det mulig å komme opp med nye teknologiske konsepter for å oppnå en bærekraftig høsting, foredling og salg av hvitfisk fanget i norsk økonomisk sone?
  • Hvis vi fikk starte med helt blanke ark hvordan ville vi da sette opp hvitfisknæringen?

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

09.01.2012 - 01.12.2012

Utforsk fagområdene