Til hovedinnhold
Norsk English

Ladestasjon for ildsjeler

Målsettingen med prosjektet er å gjennomføre en mulighetsstudie, der vi vil analysere muligheter for etablering av en nasjonal ladestasjon for ildsjeler. Ladestasjonen skal være en faglig og sosial arena, der ildsjeler kan møtes for å få påfyll og energi.

Ildsjel er et begrep som benyttes i mange sammenhenger; De er innovative og utfordrer gamle handlingsmåter, de er annerledestenkere. Et annet kjennetrekk ved ildsjeler er entusiasme og engasjement. Ildsjeler mobiliserer og får med seg andre gjennom kreative idéer og initiativ. Ildsjeler lever for noe annet og større enn seg selv.

Vi vil intervjue ca. 15 ildsjeler fra ulike deler av Norge; ildsjeler både innen frivillig arbeid (idrett, kultur), lokalt/ regionalt utviklingsarbeid og entreprenørskap. Formålet med intervjuene er å kartlegge:

  • Hva kjennetegner en ildsjel?
  • Hvordan engasjerer og mobiliserer ildsjeler andre aktører?
  • Hvordan skaper ildsjeler utvikling i sitt lokalsamfunn (bygd/by)?
  • Hvorfor lykkes ildsjeler?
  • Hvordan får ildsjeler påfyll og lading?

Det vil også bli gjennomført en workshop med alle ildsjelene vi har intervjuet. Formålet med workshopen er å designe innholdet og formen på en nasjonal ladestasjon i nært samarbeid med ildsjelene som skal bruke den.

Prosjektet finansieres av Norsk Revyfaglig senter og VRI Kompetansemegling.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.12.2012 - 31.10.2013

Utforsk fagområdene