Til hovedinnhold
Norsk English

KuPA

Bruk av IKT-plattformer for å understøtte person-sentrert demensomsorg.

Prosjektet KuPA var et BIA-prosjekt som tok for seg tjenesteinnovasjon og IKT-plattformer fro person-sentrert demensomsorg. Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF IKT og SINTEF T&S. Bedriften Noen AS var prosjekteier.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2015

Utforsk fagområdene

Nyheter