Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av aktiveringsbrett og sadelsete - en spørreundersøkelse

Målet med prosjektet har vært å gjennomføre en evaluering av aktiverings-brett, sadelsete på aktiveringsbrett og sadelsete på fotkryss i forhold til selvrapportert helse og brukervennlighet.

Kontaktperson

Evaluering av aktiveringsbrett og sadelsete - en spørreundersøkelse
Aktiveringsbrett (Design Pat-pend.)

Balans AS og Purplast AS har i samarbeid utviklet et grunnkonsept for forbedret ergonomi på stående og sittende arbeidsplasser (kontor og skole), og som treningsinstrument for eldre. Konseptet er basert på en plate med en krumningsradius. Brukeren kan stå direkte på platen eller sitte på et sete montert på denne. Under bruk vil hoften til brukeren bevege seg fra side til side for å justere for småbevegelser til overkropp og armer, og dermed opprettholde likevekten/balansen til brukeren. Kroppen aktiviseres da på en måte som antas å ha en positiv helsemessig effekt.

95 personer fikk utlevert ett eller flere av produktene. Et selvadministrerende anonymt elektronisk spørreskjema ble sendt til de samme personene etter en utprøvingsperiode på gjennomsnittlig 17 uker, der 82 personer besvarte skjemaet.

Vel halvparten av de som hadde prøvd aktiveringsbrett og brett med sadelsete mente at bruken av produktet/produktene hadde forbedret eventuelle muskel-, skjelettplager de hadde fra før. I forhold til brukervennlighet var flertallet (64-95 %) helt enig/enig i at produktene er enkle å posisjonere på gulvet, er lett å betjene, er praktisk i bruk og passer godt inn på sin arbeidsplass. Omtrent halvparten var helt enig/enig i at de foretrekker aktiveringsbrettet og brett med sadelsete fremfor å stå eller benytte sin vanlige stol. Tilleggskommentarer fra spørreundersøkelsen viser at de fleste var godt fornøyd med produktene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

27.06.2012 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene