Til hovedinnhold
Norsk English

BUONAPART-E - Better Upscaling and Optimization of Nanoparticle and Nanostructure Production by Means of Electrical Discharges

Prosjektet BUONAPART-E har som overordnede målsetting å øke produksjonsraten fra 10 til 100 kg/dag for en separat basisenhet, der fordampning av råmaterialet skjer ved hjelp av elektrisitet. Samtidig skal nødvendig teknologi implementeres for å sikre et kvalitetsprodukt av beste sort.

Kontaktperson

BUONAPART-E skal vise verden at det er mulig å øke produksjonsraten opp til 100 kg/dag, og at prosessen er multi-funksjonell og samtidig enkel og pålitelig. Kjemiske forbindelser og løsningsmidler som kan skape uønskede reaksjoner unngås, og de nødvendige inerte gassene blir resirkulert fullt ut. I prosessen er det ikke et krav til ytre oppvarming av gassene, så totalt sett bidrar disse faktorene til en minimal påvirkning på miljøet og et lavt energiforbruk.

Eksperimentelle resultater, og litterære data, indikerer en energieffektivitet som ligger på 100 kWh/kg har blitt oppnådd av en separat enhet. Utfordringen som BUONAPART-E adresserer, som kun kan løses med ny kunnskap om de hittil ukjente fundamentale mekanismene som finner sted, er å erverve en økt produksjonsrate samtidig som det støttes opp om maksimal energieffektivitet. Prosessen muliggjør syntese av ulike materialer i én og samme plattform.

SINTEF Materialer og kjemi er en av totalt 21 partnere som bidrar til BUONAPART-E-prosjektet. Prosjektet varer fra 01-02-2012 / 31-01-2016.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2012 - 31.01.2016

For mer informasjon:
CORDIS, Project reference: 280765

Utforsk fagområdene