Til hovedinnhold
Norsk English

StableWood

Nye teknologier for oppvarming av bygninger med lavt varmebehov: Stabil varmeavgivelse og distribusjon ved forbrenning av ved.

Kontaktperson

Overordnet mål:

Det overordnede målet i dette prosjektet er utvikling av nye strategier for forbedret varmeproduksjon, lagring og distribusjon fra vedovner og peiser gjennom:

  • Forbedret forbrenningskontroll ved økt forståelse av den satsvise forbrenningsprosessen
  • Nye varmelagringsløsninger
  • New varmedistribusjonsløsninger

Delmål:

  • Forbedrede varmeproduksjonskonsepter gjennom forbedret forbrenningskontroll (ved økt forståelse av den satsvise forbrenningsprosessen)
  • Nye eller forbedrede varmelagringskonsepter gjennom optimal materialplassering og -valg, inkludert faseendring og -overgang, og gjennom romintegrasjon
  • Nye eller forbedrede varmedistribusjonsløsninger gjennom optimale passive og aktive metoder og gjennom bygningsintegrasjon
  • Utdanning av høyt kvalifiserte kandidater innen dette området og kunnskapsoverføring til industripartnere
  • Overvåkning av aktiviteter og kunnskapsfronten innen dette området og kunnskapsspredning

Les mer på prosjektets engelske side 


StableWood et KMB prosjekt (Kompetanseprosjekt med Brukermedvirkning) støttet av Norges Forskningsråd under RENERGI-programmet. Prosjektet hadde en ramme på 17,5 MNOK over 5 år (2011-2014 + PhD i 2015).


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2015

Utforsk fagområdene