Til hovedinnhold

Norsk senter for tang- og tareteknologi

Norsk senter for tang- og tareteknologi

Norge har muligheten til å utvikle tang- og taredyrking til en ny, stor næring. Industriell dyrking av tang og tare gir mange muligheter innenfor bioenergi-produksjon, mat og helsekost, kjemikalieekstraksjon, biologisk rensing, fjordforbedring og jordforbedring.

Norsk senter for tang- og tareteknologi skal bidra til å etablere en kompetanseplattform for utvikling av industriell dyrking, høsting, bearbeiding og anvendelse av tang og tare i Norge. Kompetansesenteret har allerede knyttet til seg flere samarbeidspartnere og ønsker å videreutvikle nasjonale og internasjonale allianser til nytte for norsk industri og offentlig sektor.

Senteret ble åpnet 15. august 2011 av statssekretær Kristine Gramstad.

Les mer om senteret

Publisert onsdag 17. oktober 2012
Seniorforsker
982 45 040

Prosjektstart

15.08.2011