Til hovedinnhold
Norsk English

NatGasMetal – Naturgass i metallproduksjon

Prosjektet ønsker å kartlegge mulighetene for, og å etablere det vitenskapelige grunnlaget for, å erstatte kull og koks med naturgass i produksjonen av metaller og legeringer. Et veikart mot industrialisering, med fokus på Norge, er et hovedmål i prosjektet.

Kontaktperson

Metallurgimiljøet på SINTEF har en visjon om at naturgass på sikt vil erstatte kull og koks som råvare i produksjon av mange metaller og legeringer. Metallproduksjon bidrar globalt betydelig til CO­2-utslipp, og bruk av naturgass kan være en viktig innsatsfaktor i å redusere disse utslippene. Det er også betydelig enklere å rense en gass en et fast stoff som kull, så for produkter som krever høy grad av renhet kan også produktkvaliteten bedres.

Norge er sterkt posisjonert til å lede an en slik utvikling. Vi har tilgang på råvarer i form av naturgass og mineraler, og også internasjonalt sterke kompetansemiljøer innen både metallurgi og kjemi- og prosessteknikk. SINTEF ønsker å legge det vitenskapelige grunnlaget for en ny norsk gassbasert fastlandsindustri, og det første skrittet på veien er internsatsningen NatGasMetal.

I prosjektet vil man kartlegge hvilke metaller og legeringer det er mest lovende å produsere med naturgass, og hvilke forskningsutfordringer som må løses på veien mot industrialisering. Prosjektet er tenkt å virke som en katalysator for mange spin-off prosjekter, og man har allerede lyktes i form av forskerprosjektene KiSelROx (Metodeutvikling for gassanlayse og reaksjonsmodellering) og NOVAL (aluminiumsproduksjon med inerte gassanoder).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014