Til hovedinnhold
Norsk English

IDEALHY – Integrert design for effektiv og avansert flytendegjøring av hydrogen

IDEALHY var et prosjekt med mål om å utvikle økonomisk og høyeffektiv flytendegjøringsteknologi for hydrogen i Europa, og gjennom dette bidra til å stimulere til infrastrukturinvesteringer og utbygging av fyllestasjoner for hydrogen på kontinentet.

Kontaktperson

LH2 ship impression by Kawasaki Heavy Industries

IDEALHY ble dannet etter at selskaper, leverandører og FoU-enheter med strategiske interesser innenfor flytendegjøring av hydrogen, dannet et konsortium og leverte en FCH-JU-søknad høsten 2010.

IDEALHY hadde et overordnet mål om å utvikle en prosess for storskala flytendegjøring hvor energibehovet reduseres med nærmere 50% sammenlignet med eksisterende teknologi. Dette gjøres ved å forbedre de fleste delprosesser hvor det finnes potensial for effektivisering. Innovasjoner som bidro til å nå målet var hovedsakelig:

 • Økning av fødetrykket til hydrogen ved forkompresjon
 • Bruk av blandet kjølemedium, med energioptimalisert sammensetning, til forkjøling av hydrogenet
 • Endring av kryogen kjøleprosess fra hydrogen-Claude til en Brayton-prosess med blandet kjølemedium bestående av helium og neon, mellom- og etterkjølt ved hjelp av chillere for å redusere volumstrømmene
 • Bruk av væskeekspandere i stedet for struping for å øke væskeutbyttet til siste kjøletrinn
 • Utnyttelse av storskaladesign for høyere komponentvirkningsgrader

Resultater finner du på prosjektets webside.

 

SINTEF bidro med flere forskningsoppgaver som var nødvendige for å nå prosjektets mål:

 • Kartlegging av eksisterende og andre mulige teknologier for flytendegjøring
 • Simulering og analyser av aktuelle alternative delprosesser
 • Modellering og implementering av termodynamisk modell for kontinuerlig orto-para-konvertering i simuleringsverktøy
 • Design av forkjølingsprosessen med blandet kjølemedium og global energioptimalisering av kjølemediet ved hjelp av matematisk programmering
 • Simulering og analyse av den nye prosessen utviklet i IDEALHY
 • Interaksjon med eksterne leverandører av roterende utstyr

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2013

Prosjektets webside 


Partnere:

 

 • SINTEF Energi
 • Shell (koordinator)
 • Linde Kryotechnik
 • Kawasaki Heavy Industries
 • Technische Universität Dresden
 • WEKA, North Energy
 • PLANET
 • Loughborough University.

Prosjekttype – EU (FP7) Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU).

 

Utforsk fagområdene