Til hovedinnhold
Norsk English

FAST-Tunn

Hovedmålet med prosjektet FAST-Tunn - Future Advanced Steel Technology for Tunneling - er å utvikle mer effektive kutterhoder for tunnelboremaskiner (TBM) som brukes i harde fjellformasjoner. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Tunnelboremaskin. Foto: The Robbins Company

Norske fjell er en del av den fennoskandiske skjolden og består av hovedsakelig prekambriske gneiser, som ofte kalles 'hard stein'. Boring og tunnelvirksomhet i harde fjellformasjoner henger vanligvis sammen med lave penetrasjonspriser, slitasje av verktøy og kutterhoder feil, som i betydelig grad påvirker kostnader. Minimalisering av slitasje og feil, samt forutsi problemer, er derfor svært viktig.

I prosjektet FAST-Tunn skal nye legeringer og design for knivstål utvikles, og skal dagens modeller for ytelse og slitasje forbedres. Dette skal oppnås ved å forbedre forståelsen av de fysiske prosessene i stein/kutte samhandling, ved å bruke avanserte simuleringer og state-of-the-art teknikker.

Konsortium

 • The Robbins Company: Produsent av tunnelboremaskiner
 • Jernbaneverket: Ansvarlig for Norges tog-nettverk
 • Statens vegvesen: Ansvarlig for Norges vei-nettverk
 • BMS stål: Produsent av stål
 • Scana Steel Stavanger: Produsent av slitestål
 • Leonhard Nilsen & Sønner: Konstruktør
 • Babendererde Engineers: Rådgivingsselskap
 • NTNU Ingeniørgeologi og mineraler: Forskningspartner
 • NTNU Bygg- og anleggsteknikk: Forskningspartner
 • SINTEF Byggforsk: Forskningspartner
 • SINTEF Materialer og kjemi: Forskningspartner
 • SINTEF Raufoss Manufacturing: Forskningspartner

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2015