Til hovedinnhold
Norsk English

AUTOPART

AUTOPART er et forskningsprosjekt som skal utvikle metodikker, verktøy, metoder og industrielle demonstratorer for etablering av fokusert reservedelsproduksjon i kombinasjon med ordinær bildelproduksjon. Den overordnede ideen for verdiskapning i AUTOPART er at fokusert reservedelsproduksjon i symbiose med andre enheter i fabrikken gir ytelse i verdensklasse.

Kontaktperson

Spesifikt vil forskningsaktivitetene i prosjektet være:

  • Utvikling av strategisk rammeverk for multifokusert produksjon
  • Utvikling av metode for hurtig re-optimalisering av layout og flyt for å respondere på endringer i etterspørsel
  • Utvikling av beslutningsstøtte for aggregert salgs- og kapasitetsplanlegging i multifokuserte fabrikker
  • Utvikling av konsept for lean produksjonsstyring i høy-variasjon, lav-volum produksjon og implementering av forskningsresultatene i prosjektet i form av en demonstrator for reservedelsproduksjon i verdensklasse

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Partnere
Benteler Aluminium Systems Norway AS, Plastal AS, SINTEF og NTNU.

 

Finansiering
I tillegg til at bedriftene selv stiller med midler, mottar AUTOPART-prosjektet midler fra Norges forskningsråd.

 

Les mer
http://www.sintef.no/autopart