Til hovedinnhold

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet

Prosjektet skal ut fra et helse- og funksjonshinderperspektiv fokusere på idretts- og fritidsaktiviteter for eliteutøvere og mosjonister. Målet er å skape flere muligheter for personer med funksjons-nedsettinger slik at flere søker en mer aktiv livsstil.

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet
Basketball i rullestol Ill.: commons.wikimedia.org

I prosjektet skal vi:

  1. Identifisere barrierer som ligger til grunn for deltakelse i fysisk aktivitet
  2. Utvikle tekniske hjelpemidler
  3. Legge til rette for deltakelse i idrettsaktiviteter
  4. Studere faktorer i forhold til økt tilgjengelighet på idrettsarrangement

Økt kunnskap omkring problemstillingen skal bidra til økt aktivitet for funksjonshemmede som videre vil bedre helse og livskvalitet.

Publisert torsdag 1. desember 2011
Seniorforsker
982 45 138

Prosjektstart

01.01.2010