Til hovedinnhold
Norsk English

MacroBiomass

På verdensbasis dyrkes det 14 mill tonn tang og tare som anvendes til mat, fôr, kjemikalier, medisin, helsekost, kosmetikk og gjødsel. Økt fokus på reduksjon av CO2-utslipp har dessuten aktualisert tare som biomasse til produksjon av biodrivstoff. Norge har en lang kystlinje og et stort potensiale for dyrking av ulike tarearter, men grunnleggende kunnskap om optimalisert dyrkingsteknologi mangler.

Kontaktperson

Hovedmålet med dette prosjektet er å gi grunnlag for å definere optimal dyrkingsteknologi for tang. Prosjektet vil generere ny kunnskap som trengs for storskala dyrking av tang for bioetanolproduksjon i Norge. Prosjektet har 3 deler:

1) Prosjektet vil studere ulike strategier for produksjon av frøplanter av to tang-arter av spesiell interesse for dyrking i Norge - Saccharina latissima og Alaria esculenta med hensyn til sporophyte kvalitet og egnethet for storskala dyrking på tau. 

2) Karbohydratsammensetningen i tang har betydelige sesongvariasjoner på grunn av variasjoner i fotosyntetisk aktivitet og tilgang på næringsstoffer. Høye nivåer av næringsstoffer, oppnådd ved dyrking på næringsrike steder i nærheten av oppdrettsanlegg (IMTA), er en fordel for høy biomasse produksjon, men kan påvirke karbohydratinnhold og -komposisjon. Ett av målene med prosjektet er å belyse hvordan høy biomasse produktivitet kan oppnås, samtidig som man beholder et høyt innhold av let omsettelige karbohydrater i dyrking av de to artene.

3) Prosjektet vil videre foreslå en strategi for høsting av dyrket biomasse for å få høyest mulig innhold av fermentable karbohydrater (lagre polysakkarider), og designe et anlegg for optimal utnyttelse av de tilgjengelige forholdene for biomasseproduksjonn av tang.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2012

Rapporter

Sluttrapport, MacroBiomass

Ressurser

MicroBiomass er finansiert av Natur og Nærings-programmet, Norges Forskningsråd.

Forsøkene gjennomføres på ACE, Tristeinen.