Til hovedinnhold
Norsk English

Partnere

Green Activity Zones (GAZ) er finansiert gjennom forskningsprogrammet “Næringslivets transporter og ITS” i Norges Forskningsråd. Prosjektet er klassifisert som et Kompetanseprosjekt med Brukermedvirkning (KMB).

Prosjektgruppe

Prosjektet eies av SINTEF og ledes av SINTEF støttet av en prosjektgruppe. I tillegg til forskere fra SINTEF består prosjektgruppen av representanter fra Statens Vegvesen og Rogaland Fylkeskommune.

 

Referansegruppe

GAZ utgjør et interessant prosjekt for en rekke bedrifter og interesseorganisasjoner hvis innspill vil være av stor verdi. Det er derfor etablert en referansegruppe som vil bli invitert til å delta på egne møter og internasjonale workshops som prosjektet skal arrangere. Deltagerne i referansegruppen vil også kunne delta i arbeidspakkene i prosjektet.
Per utgangen av 2010 er følgende representert i referansegruppen
• Norges Lastebileier-Forbund (http://www.lastebil.no)
• NTNU (http://www.ntnu.no/ )
• Norbit ITS AS (http://www.norbit.no/)
• Næringsforeningen i Trondheim (http://www.trondheim-chamber.no/)
• Fosen Transport (http://www.fosen-transport.no/)
• Scania (http://www.scania.no/

 

Internasjonale partnere

Forskningsoppgavene i GAZ har internasjonal interesse, og prosjektet har som målsetting å levere resultater av internasjonal kvalitet. Prosjektet har derfor knyttet til seg internasjonale partnere som kan bli involvert gjennom deltagelse i FoU-oppgaver, seminarer, som gjesteforelesere og andre kompetansebyggende aktiviteter. Samarbeidet skal sikre resultater med internasjonal kvalitet, utveksling av kunnskap og en bredere spredning av resultatene.
• University of Leeds, ved prof. Peter Bondall (http://www.leeds.ac.uk/)
• Deutsches Institut für Urbanistik, ved prof. Klaus-J  Beckmann (http://www.difu.de/ )

Dette er samarbeidspartnere ved oppstart av prosjektet, og det anses som realistisk med en utvidelse av partnergruppen etter hvert som prosjektet skrider frem.