Til hovedinnhold
Norsk English

GAZ-seminar

Green Activity Zones
Mandag 21. november ble det arrangert et fagseminar i regi av KMB-prosjektet Green Activity Zones (GAZ). Totalt var det 16 deltagere på seminaret som ble avholdt på Rica Hotel Nidelven i Trondheim.

Formålet var å presentere arbeid fra GAZ-prosjektet og å få input fra internasjonale og nasjonale fagmiljø som jobber med lavutslippssoner.

Prosjektleder Terje Tretvik (SINTEF) åpnet seminaret med en statusgjennomgang av prosjektet. Seniorrådgiver Trond Foss (SINTEF) presenterte målsettingen med prosjektet, hvilken funksjonalitet og hvilke roller som er nødvendig for å implementere et GAZ-system og gav også hovedkonklusjonene fra prosjektets undersøkelser av brukeraksept for innføring av en GAZ-applikasjon. Forsker Tomas Levin (SINTEF) presenterte tanker og idéer om hvordan en GAZ-applikasjon kan utvikles i prosjektet.

Kelly Pitera er PhD-student fra University of Washington som har et gjesteopphold ved SINTEF. Hun presenterte forskningsprosjekter fra Seattle som handler om å redusere utslipp fra distribusjon av gods i byområder.

Tilman Bracher fra Deutsches Institut für Urbanistik i Berlin gav en presentasjon om europeisk politikk, tiltak for reduksjon av utslipp til luft og støy og informasjon om innføring av lavutslippssoner i Tyskland.

Ivar Christiansen fra Statens vegvesen Vegdirektoratet sin presentasjon inneholdt bl.a. en ny studie om NO2-utfordringen, teknologi for avgiftsbelegging i norske lavutslippssoner og et forslag til innføring av lavutslippssoner i Norge.

Andre deltagere på seminaret var Øystein Strandli (Norges Forskningsråd), Erik Olsen og Anders Godal Holt (Statens vegvesen), Gunnar Eiterjord (Rogaland Fylkeskommune) og Astrid Bjørgen Sund, Marianne Elvsaas Nordtømme, Kristin Ystmark Bjerkan, An-Magritt Kummeneje, Isabelle Roche-Cerasi og Roar Norvik (SINTEF).

Alle presentasjonene er linket opp på siden.