Til hovedinnhold
Norsk English

SUM

Det globale markedet etterspør lettvektsmaterialer for å gjøre kjøretøy lettere og mer miljøvennlig. Etter det økende fokuset på klimaendringer og viktigheten av bærekraftige løsninger stilles det nye krav til industrien. Alle produktene må i seg være bærekraftig, det vil si helt fra utvinningen av materialet til produksjon og produktets sluttfase.

Prosjektet SUM - Sustainable manufacturing of light weight solutions - tar sikte på å bygge ny kunnskap om bærekraftig produksjon rettet mot lettvektsløsninger for transport. Norsk industri har en globalt enestående posisjon på lettvektsløsninger for bilindustrien, luftfart og andre sektorer. Aluminium og kompositter er noen av de materialene som brukes i Norge, men det unike med norsk kompetanse er anvendelsen av materialet, prosesskunnskap i overlegene produksjonsprosesser og høy-ytelsesprodukter.

Dette prosjektet vil bygge videre på den eksisterende kunnskapen for å kunne skape ny kunnskap om produksjon av lettvektsløsninger for bærekraftig transport. Resultatene burde gi norsk industri et grunnlag for å ta en global lederrolle i utviklingen av bærekraftige lettvektsløsninger for transport. Dette vil gi flere konkurransefortrinn i tillegg til at man bidrar til å bevare miljøet for kommende generasjoner. Hovedmålet er å skaffe ny kunnskap om produksjon av lettvektsløsninger for bærekraftig transport.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.02.2009 - 01.07.2014