Til hovedinnhold
Norsk English

Økt kraft- og lakseproduksjon - EnviDORR

Vannkraft er en svært effektiv energikilde, men det vil alltid være spørsmål knyttet til effekten det har på faunaen i elvene. I EnviDORR går lakseforskere, hydrologer, vannkraftingeniører, industri og forvaltning sammen om å utvikle optimale løsninger for å øke både laks- og vannkraftproduksjonen i regulerte elver.

Kontaktperson

Mer laks kan vokse opp med små tilpasninger i vannkraftteknologi og drift
Mer laks kan vokse opp med små tilpasninger i vannkraftteknologi og drift. Foto: © Anders Gravbrøt Finstad / NINA

Hovedfokus for klimatiltak i regulerte vassdrag har vært å etterligne naturlig strømningsforhold. EnviDORR fokuserer på å styrke positive og redusere negative effekter av vassdragsregulering, og samtidig opprettholde eller øke kraftproduksjonen. For å designe optimale løsninger er det viktig å utvide vår kunnskap om effekter av miljøvariabler på de forskjellige livsstadier av laks .

Rapport:
TR A7621 - Numerical Modelling of Water temperature conditions in Lake Vassbygdvatn : Scenarios to increase water temperature in Aurlandselva

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2011

Utforsk fagområdene