Til hovedinnhold
Norsk English

NextGenRob

Målet med prosjektet NextGenRob er å utvikle neste generasjons robotikkteknologi for norsk industri. Prosjektet strekker seg over fem år, ledes av SINTEF IKT og har følgende partnere: Statoil, Norsk Hydro, Tronrud Engineering, Glen Dimplex Nordic, Scandinavian Business Seating, RobotNorge, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing.

Emballasje av stol deler i karbon bokser er en av konseptene som har blitt utviklet i dette prosjektet. Andre konsepter som har blitt utviklet er for eksempel en automatisert kameraplattform og sliping av karbonanoder. Foto: ROBOTNOR

NextGenRob fokuserer på 4 forskningsområder: 3D objekt lokalisering, synkronisering av robotmanipulatorer, autonomi og hybrid kraft/bevegelseskontroll. For å utvikle neste generasjons robotikkteknologi, prosjektet vil:

  • Videreutvikle kompetanse i norske forskningsmiljøer og industribedrifter
  • Utvikle ny robotikkteknologi
  • Utvikle innovative robotløsninger

NextGenRob er et av prosjektene i ROBOTNOR, et forskningssenter som er finansiert av NTNU og SINTEF, og har spesialisert seg på utvikling av neste generasjons robotikkteknologier og konsepter, fremme utdanning og industriell innovasjon.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2014