Til hovedinnhold

NextGenRob

NextGenRob

Målet med prosjektet NextGenRob er å utvikle neste generasjons robotikkteknologi for norsk industri. Prosjektet strekker seg over fem år, ledes av SINTEF IKT og har følgende partnere: Statoil, Norsk Hydro, Tronrud Engineering, Glen Dimplex Nordic, Scandinavian Business Seating, RobotNorge, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing.

Emballasje av stol deler i karbon bokser er en av konseptene som har blitt utviklet i dette prosjektet. Andre konsepter som har blitt utviklet er for eksempel en automatisert kameraplattform og sliping av karbonanoder. Foto: ROBOTNOR

NextGenRob fokuserer på 4 forskningsområder: 3D objekt lokalisering, synkronisering av robotmanipulatorer, autonomi og hybrid kraft/bevegelseskontroll. For å utvikle neste generasjons robotikkteknologi, prosjektet vil:

  • Videreutvikle kompetanse i norske forskningsmiljøer og industribedrifter
  • Utvikle ny robotikkteknologi
  • Utvikle innovative robotløsninger

NextGenRob er et av prosjektene i ROBOTNOR, et forskningssenter som er finansiert av NTNU og SINTEF, og har spesialisert seg på utvikling av neste generasjons robotikkteknologier og konsepter, fremme utdanning og industriell innovasjon.

Publisert onsdag 24. februar 2016

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2014