Til hovedinnhold
Norsk English

NOx-reduksjon i ferrolegeringsindustrien

NOx er en samlebetegnelse for nitrogendioksider (NO og NO2) som dannes i forbrenningsprosesser. Størsteparten av utslippene kommer fra skips- og veitrafikk, men også fra landbasert industri som ferrolegerings-industrien. Ferrolegeringsindustrien står for ca 5 % av Norges totale NOx-utslipp.

Kontaktperson

Eksponering for NOx har alvorlige konsekvenser for miljø og helse, og Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å begrense utslippene (Gøteborg-protokollen). SINTEF har gjennom Forskningsrådsfinansierte prosjekt jobbet sammen med Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), Energos/TEV og NTNU med NOx-reduserende strategier i mer enn 15 år.

Arbeidene har ført til forbedret forståelse av dannelses-mekanismer for NOx. Forskningen har vist at optimalisert ovnsdrift og design av prosessutstyr som ovnshetter og brennkammer kan redusere NOx-utslipp betydelig. Dermed kan utslippene reduseres uten at det kreves store kapitalinvesteringer i renseutstyr, som deNOx anlegg. En halvering av NOx-utslippene er oppnådd med optimalisering av ovnsdrift. Ved optimalisering av design kan ytterligere reduksjoner oppnås. Dette er utprøvd ved industrielle ovner, bl.a. ved Elkem's verk på Thamshavn og i Salten. Viktige samarbeidspartnere er Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening FFF med bla Elkem, Finnfjord AS, Fesil og Wacker. Arbeidet omfatter forsøk i pilotskala, målekampanjer i industrien og CFD-modellering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2014