Til hovedinnhold

EquitAble

EquitAble

Tilrettelegge for universell og rettferdig tilgang til helsetjenester for sårbare grupper i fattige områder i Afrika.

EquitAble
EquitAble. Foto: Stine Hellum Braathen/SINTEF

EquitAble skal

  • Utvikle kvalitativ og kvantitativ kunnskap om helsetjenestetilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne, i fire land, på tvers av regioner, grupper og tilknytninger.
  • Bruke forskning som middel til å innføre kunnskap til handling i politikkutforming og praksis.
  • Beskrive hvordan helsetjenester til funksjonshemmede kan brukes for å vurdere ytelsen av hele helsesystemet.

EquitAble er et fireårig samarbeidsprosjekt med forskere fra Irland, Norge, Sørafrika, Namibia, Sudan og Malawi.

Les mer på EquitAbles prosjektside

Publisert onsdag 13. februar 2013
Konstituert forskningssjef
934 82 349

Prosjektvarighet

01.03.2009 - 01.04.2013