Til hovedinnhold
Norsk English

Organisering

SINTEF Teknologi og samfunn er formell eier av prosjektet på vegne av konsortiedeltagerne. Ragnhild Wahl er administrativt ansvarlig mens Ørjan Tveit er Prosjektleder for PRINT, og har ansvar for oppfølging av økonomi og fremdrift i forhold til prosjektplanen.

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Styringsgruppen vil være et overordnet organ som behandler saker som fremdrift, økonomi  og eventuelle endringer i planer.

Styringsgruppens sammensetning er:

  • Terje Tretvik, SINTEF (leder)
  • Nils Kavli, Posten Norge
  • Hans Petter Ødegaard, Swarco Norge AS
  • Ing-Christin Ericson, Oslo kommune, Samferdselsetaten
  • Øystein Strandli, Norges Forskningsråd (observatør)


Viktige avgjørelser av faglig innhold i prosjektet behandles i prosjektgruppen hvor alle konsortiedeltagerne er representert. Prosjektgruppen skal bidra i arbeidet med gjennomføringen av de ulike arbeidspakkene som er definert i prosjektet.

Prosjektgruppens sammensetning er:

Parter

Kontaktperson

E-mail

SINTEF

Terje Tretvik

Posten

Per Inge Norli

Posten

Jan Ove Stedjeberg

SAM

Reidun Hauken

Swarco

David KristensveenI tillegg vil representanter for NTNU og Mizar delta i arbeidsgruppen ved deler av prosjektet.