Til hovedinnhold
Norsk English

Mål

Hovedintensjonen med PRINT er å gjøre næringstransport i byområder mer effektiv og miljøvennlig ved å utvikle kunnskap, konsepter og systemer for aktiv prioritering av denne transporten.

Skriv inn alternativ tekst her.

Er det riktig at en fullastet lastebil som trafikkerer til og fra et terminalområde skal kjøre i kø og stoppe for 10-15 signalanlegg hver vei, eller er det bedre å gi disse prioritet ved spesiell feltbruk og tilpassede grønne bølger gjennom signalkryssene? Gjennom PRINT ønsker vi å undersøke et konseptet med slik prioritering av næringstransport i byområder. Vi vil se på ulike konsepter for prioritering, og hvilke effekter disse vil ha for både næringstransport, kollektivtransport, og vanlig personbiltrafikk.
 
Partnerne i PRINT har muligheter for å forbedre både reisetid og utslipp fra nærings¬trafikk gjennom tilpasset feltbruk (Oslo kommune, Samferdselsetaten), lokalisering og prioritering (Swarco Norge AS) og dokumentasjon av effekter (Posten Norge). SINTEF som forsknings¬partner binder sammen demonstrator i Oslo med simuleringer der fremkommelighet, miljø og fordelingsvirkninger vil være viktige parametere.

Tilbake til hovedside