Til hovedinnhold
Norsk English

Kapasitetsutnyttelse på veg - konsekvenser for næringslivet Forskningsseminar i NFR 1. desember 2009

Statens vegvesen Vegdirektoratet og SINTEF Transportforskning arrangerte i fellesskap et seminar om Kapasitetsutnyttelse på veg den 1. desember 2009.

Hensikten med seminaret var å starte en faglig diskusjon om fremtidig kapasitetsutnyttelse. Innspill som kom gjennom innlegg og den påfølgende diskusjonen vil bli videreført gjennom en artikkel i Samferdsel.

Under er innleggene på seminaret lagt ut som pdf-filer.

Innlegg

Innledning - Øystein Strandli, NFR
Last ned PDF

PRINT - Ørjan Tveit, SINTEF Transportforskning
Last ned PDF

Feltbruk ut fra et miljøperspektiv - Tomas Levin, NTNU
Last ned PDF

Tilgjengelig kapasitet i kollektivfelt - Yngve Frøyen, Asplan Viak
Last ned PDF

Felles buss- og lastebilfelt - Ingve Undheim, SVV Region Vest
Last ned PDF

Felles buss- og lastebilfelt - simulering E18 Vest, Gunnar Arveland, Sweco
Last ned PDF

Fra ingen bussprioritering via sambruksfelt til sammenhengende kollektivfelt i Trondheim - Steinar Simonsen. SVV Region Midt,
Last ned PDF

Kollektivfelt i Oslo - Jan Spørck, SVV Region Øst
Last ned PDF

Hvordan kollektivfelt påvirker varetransport i Trondheim - John Kenneth Selven, Bring Logistics
Last ned PDF
Last ned video

Tibake til hovedside