Til hovedinnhold
Norsk English

Arbeidsbeskrivelse

PRINT er strukturert med seks felles arbeidspakker med deltagelse fra konsortiet:
1. Utvikling av konsept og strategi for prioritering av næringstrafikk
2. Tilrettelegging av prioriteringsrutiner
3. Etablering av rutevisning
4. Demonstrator i Oslo
5. Undersøkelse av betalingsvillighet
6. Studier av effekter ved simulering.

SINTEF har hovedansvaret for gjennomføring av arbeidspakkene og vil også fungere som pakkeleder for de enkelte pakkene. Samtidig er bidragene fra partnere avgjørende for å få ett vellykket prosjekt.


I tillegg består PRINT av to separate arbeidspakker der primært SINTEF har oppgaver:
7. Formidling
8. Prosjektledelse og administrasjon

Tibake til hovedside