Til hovedinnhold
Norsk English

Disponering av øremerkede midler gjennom Opptrappingsplanen

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) har kommunene mottatt øremerkede midler. Alle kommunene er pliktige til å rapportere på bruken av øremerkede midler. Innkommet data for de siste fire årene i perioden er kvalitetssikret, sammenstilt og analysert av SINTEF.

Opptrappingsplanen for psykisk helse har vært definert gjennom spesifikke kvantitative mål beregnet allerede på midten av 1990-tallet. Vurderingen av måltallene ble basert på gjennomganger av kommunale planer for psykisk helsearbeid foretatt av daværende Sosialdepartementet og SINTEF Helse. Alt i alt må graden av måloppnåelse i Opptrappingsplanen for det psykiske helsearbeidet i kommunene sies å være svært god. En helt ny tjeneste til mennesker med psykiske vansker og lidelser er bygget opp der folk bor; i kommunene. Ti år med tett oppfølging fra myndighetene av hvordan de øremerkede ressursene har blitt benyttet har gitt resultater.