Til hovedinnhold
Norsk English

INTERSYS

RFID-support for identification and control of shipments, load units and wagons in intermodal transport systems (INTERSYS).

INTERSYS er et ERA-NET prosjekt utført av SINTEF i samarbeid med svenske partnere i perioden 2008-2010. De svenske partnerne har vært WSP Analys och Strategi, Transportforskningsgruppen i Borlänge AB og Starbright Consulting AB.

Hovedmålet med INTERSYS har vært å identifisere og evaluere muligheten for og nytten av bruk av RFID-teknologi i intermodale transportsystemer i Sverige og Norge.

 

INTERSYS og SMARTRANS
INTERSYS er et av flere prosjekter innenfor Forskningsrådets program Næringslivets transporter og ITS (SMARTRANS). Figuren viser noen kjennetegn ved SMARTRANS-prosjekter som SINTEF har vært og er involvert i. INTERSYS har hatt stor nytte av samarbeid med PROFIT, INTRANS og SMARTFREIGHT.


Utfordringer

Dagens og fremtidens intermodale transportsystemer har behov for nøyaktig og presis informasjon for å kunne dekke de krav som næringslivet generelt og logistikkbransjen spesielt hat til gjennomføringen av godstransporter. Bruk av RFID-teknologi kan være et virkemiddel for å tilfresstille dette informasjonsbehovet. Men, det er flere utfordringer ved utprøving og implementering av slik teknologi. Standarder må være tilgjengelig, og samarbeidspartnere må finne sammen for å oppnå nødvendig systemintegrasjon og felles løsninger. Utfordringen blir derved å få vareeiere, speditører, transportører, infrastruktureiere og terminaloperatører til å konvergere med hensyn til fremtidig utforming av det intermodale transportsystem.

Illustrasjon-INTERSYS
Figuren illustrerer hvordan COOP, med sitt varelager lokalisert på Rosten sør for Trondheim, kunne hatt nytte av sanntidsinformasjon fra RFID-brikke festet på container.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.12.2010