Til hovedinnhold
Norsk English

Rusmiddelbruk og misbruk - implikasjoner i en malawisk sammenheng

Dette kvalitative pilotprosjektet var det første av en rekke forskningsprosjekter som ble utført i Malawi innenfor feltet alkohol, narkotika og utvikling. Vi forsket på mønstre for rusmiddelbruk og implikasjoner i en malawisk sammenheng.

Kontaktperson

Rural fiskerlandsby i Malawi. Foto: SINTEF/Stine Hellum Braathen
Rural fiskerlandsby i Malawi. Foto: SINTEF/Stine Hellum Braathen

Hovedmålet med dette prosjektet var å svare på følgende spørsmål:

  • Hva slags rusmidler som vanligvis brukes i Malawi?
  • Hvem bruker disse rusmidlene?
  • Hvorfor bruker folk rusmidler?
  • Status for ulike rusmidler i samfunnet

Det er to hovedstoffer for bruk og misbruk, nemlig alkohol og chamba. Resultatene tyder på at alkohol utgjør et større og mer utbredt problem enn chamba. Rusmidlene som brukes ser ut til å være nært knyttet til brukerens inntekt, men det er ingen klar sammenheng mellom fattigdom og rusmiddelmisbruk. Uansett hvor fattige mennesker er, så bruker de rusmidler, men type rusmidler de velger avhenger av pengene de har tilgjengelig der og da. Rusmidler brukes oftere av menn enn av kvinner. Grunnene for å bruke rusmidler er som regel økt seksuell lyst, gevinster når det gjelder styrke og intelligens, trygghet, flykte fra problemene, få et klarere hode, få mot etc.

Denne studien viser at vi trenger mer forskning på i hvilken grad rusmidlene brukes, hvor og av hvem (hvem/hvilke grupper som er sårbare for bruk og misbruk av stoffer i Malawi), samt studier som ser på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og fattigdom, og rusmiddelbruk og HIV/AIDS. Studien viser også at mer oppmerksomhet må gis til problemene knyttet til alkoholbruk i Malawi, og ikke bare bruk og misbruk av chamba. Dette bør også gjenspeiles i fremtidig forskning og fremtidig regjerings prioriteringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2007 - 31.12.2008

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Samarbeidspartnere:
Centre for Social Research, University of Malawi
Gender Coordination Network, Malawi
FORUT
SINTEF

 

Finansiering:
FORUT - Campaign for Development and Solidarity

Utforsk fagområdene