Til hovedinnhold
Norsk English

Rusmiddelbruk og kjønnsbasert vold i Malawi

Dette kvalitative pilotprosjektet var det andre av en rekke forskningsprosjekter som er utført i Malawi innenfor feltet alkohol, narkotika og utvikling. Det ble forsket på hvordan rusmiddelbruk har en effekt på kjønnsbasert vold i Malawi.

Kontaktperson

Landsbyen Chembe i Malawi. Foto: SINTEF/Stine Hellum Braathen

Hovedmålet med dette prosjektet var å besvare følgende spørsmål:

  • Hvordan menns bruk av rusmidler setter kvinner i fare for å bli krenket fysisk, mentalt og seksuelt?

Resultatene viste at det er tre hovedtyper overgrep som oppleves av kvinnene i denne studien, nemlig; økonomiske overgrep, fysisk mishandling og seksuelle overgrep. Mange av overgrepene skjer når lovbryteren har drukket alkohol og/eller røkt chamba. Det er en generell mangel på respekt og anerkjennelse av kvinner blant både menn og av kvinnene selv.

Denne studien viser at det kreves mer forskning på seksuelle overgrep, alkoholmisbruk og hvordan dette påvirker spredningen av hiv/aids i Malawi. Videre bør studien utvides for å skape mer oppmerksomhet om problemene knyttet til alkohol og narkotika i Malawi, og den negative innvirkningen på koner, familier, lokalsamfunn, det malawiske samfunnet og landet som helhet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2007 - 31.12.2008

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Finansiering:
Prosjektet ble finansiert av FORUT - Campaign for Development and Solidarity

 

Samarbeidspartnere:
Centre for Social Research, University of Malawi
Gender Coordination Network, Malawi
FORUT, Norge
SINTEF, Norge

Utforsk fagområdene