Til hovedinnhold
Norsk English

PhD prosjekt: Foredlingsutstyr for Bærekraftig Sjømat

Hva er bærekraftig fiskeforedling, og hvordan kan kunnskap om bærekraftig utvikling integreres i nye tekniske løsninger for foredlingsindustrien? Dette doktorgradsprosjektet tar for seg disse forskningsspørsmålene og søker å danne grunnlag for mulige løsninger for integrering av miljøhensyn i maskinutvikling.

Foredlingsindustri har inntil nylig vært svært avhengig av manuell arbeidskraft, men er i dag under en automatisering prosess i tråd med generelle trender i næringsmiddelindustrien. For å siker at industrien arbeider mot en langsiktig økonomisk, økologisk og sosial bærekraftig fremtid er det viktig å forstå hva som anses som bærekraftig foredling av sjømat i dag, og hvordan maskiner og utstyr benyttet i prosesseringsindustrien påvirker muligheten for bærekraftige sjømatprodukter.

Maskiner som typisk fileteringsmaskiner benyttet i prosesserings industrie har en forventet brukstid på 20 år. For å kunne integrere  miljøhensyn i foredlingsutstyr igjennom hele dets livsløp fra produksjon til utrangering og demontering, er det behov for klare anbefalinger og krav om miljøprestasjoner med målbare parametere.  Slike anbefalinger og krav bør inkluderes i produktutviklingsprosessen av nytt fiskeforedlingsutstyr for å få til optimale løsninger. Bærekraftsbegrepet utvikler og endrer seg over tid, dermed er det gitt at fokus i utformingen bør endres tilsvarende for å sikre en bærekraftig verdikjede. Dette medfører at produktutviklingsmetodikk benyttet i utvikling av prosesseringsmaskiner må kunne forutse hva som vil oppfattes som bærekrafig fiskeprosessering i hele produktets levetid.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2007 - 01.03.2013

Utforsk fagområdene