Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisert industriell avliving av laks

I samarbeid med SeaSide AS og Marine Harvest ble det utviklet et system for automatisk bløgging av laks. Systemet omfatter inntak, ensretting av fisk, elbedøving og bløggerobot med maskinsyn og bløggekniver montert på lineærføringer. Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd.

Kontaktperson

Under arbeidet med utvikling av denne teknologien ble det benyttet systematisk produktutviklingsteknologi. Det ble først utviklet et konsept hvor det var likegyldig om fisken var ensrettet og med deteksjon av bedøvelse og bløggepunkt. I samarbeid med Melbu Systems ble det så utviklet et system for infeed med ensretting av fisken i forkant av bedøving. Deretter ble konseptet forenklet og dagens konsept utviklet. Under prosjektet er det registrert to patenter på utviklet teknologi.

Systemet tar inn levende fisk og ensretter fisken inn på elbedøver. Fisken avbildes med maskinsyn, stikkpunkt for bløggekniv detekteres, og fisken bløgges med en av fire kniver montert på robotakser. Systemet fungerer helautomatisk. Prosessen overvåkes av en operatør. Maskinen fungerer godt og gir kontinuerlig innsparing på 2-3 operatører hos hver bedrift som har installert. 

Første industrielle versjon ble installert hos Slakteriet AS i Florø i februar 2010 og har siden vært i kontinuerlig drift. Systemet bløgger 20-30.000 fisk hvert skift. Det har vært betydelig publisitet og omtale av konseptet og av installasjonene på de ulike bedrifter, både i nasjonal og internasjonal presse. Konseptet ble presentert under Nor-Fishing 2010 og fikk da mye oppmerksomhet.

Prosjektsamarbeidet videreføres i et nytt prosjekt for Automatisert sortering av laks, 2011-2014.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2007 - 09.07.2010

Samarbeidspartnere:

SeaSide AS

Marine Harvest Norge

Melbu Systems AS

Utforsk fagområdene