Til hovedinnhold
Norsk English

Varmepumpesystemer for bygninger av lavenergi- og passivhusstandard

Lavenergiboliger og passivhus er meget godt isolerte og tette boliger med balansert ventilasjonsanlegg og effektiv varmegjenvinning. Årlig energibehov for romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft er derfor lavere, tildels betydelig lavere, enn i boliger oppført etter dagens byggeforskrift (TEK2007) eller tidligere.

Kontaktperson

Innen "IEA Heat Pump Programme" er det startet opp et internasjonalt prosjekt (IEA HPP Annex 32) med tema varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av lavenergiboliger og passivhus. Hensikten med prosjektet er:

 • kartlegge og analysere eksisterende varmepumpesystemer for denne typen boliger
 • utvikle nye varmepumpesystemer som har høyere energieffektivitet og lavere kostnader
 • forbedre systemintegrasjonen
 • standardisere informasjon for å øke konkurranseevne og kvalitet for systemene
 • analysere økonomiske aspekter og markedsaspekter

Final Report – Part 4 Annex 32: Economical heating and cooling systems for low energy houses


 

IEA HPP Annex 32 løper fra 2006 til 2010, og deltakerlandene er Canada,Finland,Frankrike, Japan, ItaliaNederland, Norge, Sveits (prosjektleder), Sverige,Sør Korea Tyskland, USA og Østerrike. Norges deltakelse er finansiert av ENOVA SF, mens SINTEF Energiforskning AS har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektaktivitetene.

Tema:

 • Varmepumper - Detaljert informasjon om varmepumper
 • Lavenergiboliger - Bakgrunnsinfo om lavenergiboliger og passivhus
 • IEA Annex 32 - Informasjon om IEA HPP Annex 32
 • Installasjoner - Eksempler på norske og utenlandske installasjoner
 • Publikasjoner - Bøker, rapporter, artikler og foredrag
 • Lenker - Relevante Internett-lenker

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2006 - 2010