Til hovedinnhold
Norsk English

Biologiske analyser

Analyser av sjøvannsprøver er et viktig verktøy i overvåkingen av planktonforekomster langs norskekysten, og per i dag den raskeste måten å få svar på hvilke arter som er tilstede i sjøen.

 Våre marinbiologer har lang erfaring fra overvåking av humantoksiske planktonalger, alger og maneter som kan være skadelige for oppdrettsfisk, samt planktonalger som en indikator på miljøtilstand i havet (vannkvalitet). Resultatene fra analysene legger grunnlag for Mattilsynets blåskjellvarsel, skjellnæringens omsetningstillatelser, samt dokumenterer hvorvidt planktonforekomster er medvirkende til fiskehelseutfordringer. I tillegg bidrar prosjektet med informasjon til Algeinfo, som publiseres ukentlig i algenes vekstsesong (februar/mars – november).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2006 - 01.01.2017