Til hovedinnhold
Norsk English

Astma og kroppsøving i skolen

Prosjektet har hatt som overordnet mål å øke aktiviteten til elever med astma gjennom å utvikle et tilrettelagt undervisningsopplegg i kroppsøvings-timene på skolen

Kontaktperson

Astma og kroppsøving i skolen
Astma og kroppsøving i skolen. Foto: SINTEF

I del 1 ble det kartlagt kompetansebehov hos kroppsøvingslærere i forhold til undervisning av elever med astma.

I del 2 ble det gjennomført en treningsstudie i seks måneder blant elever i videregående skole med fokus på tilrettelegging for elever med anstrengelsesutløst astma. Fysiologiske parametere ble målt før og etter studien. Resultatene viste at kroppsøvingslærerne rapporterte om behov for økt kunnskap om astma og fysisk aktivitet. Elevene hadde vært tilstrekkelig fysisk aktive til å opprettholde fysisk form i prosjektperioden, men trenger tilrettelegging som ikke er stigmatiserende.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Lungeavdelingen St. Olavs Hospital, LHL, NAAF Sør-Trøndelag fylkeslag, kroppsøvingslærere. Prosjektet ble finansiert av Helse- og Rehabilitering.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2006 - 31.12.2007

FAKTA OM PROSJEKTET

Dr. scient-avhandling NTNU
Astma utløst av kulde og anstrengelse 

Utforsk fagområdene