Til hovedinnhold
Norsk English

aCOM

Kostnadseffektiv utnyttelse av bioenergi - Avansert biomasse- og avfallsforbrenning

Kontaktperson

aCOM var et forskningsprosjekt innen energiproduksjon fra biomasse og avfall.

Formålet med prosjektet var å utvikle nye konsept(er) for avansert forbrenning av avfall og/eller biomasse. Fokus skulle ligge på å utvikle systemer som ville være mer kostnadseffektive, miljøvennlige og energieffektive. Forskningsprogrammet skulle være til støtte for norsk industri innen området forbrenning av avfall og biomasse.

Det ble benyttet ulike metoder for å nå målsettingene i prosjektet, både teoretiske studier inkludert utvikling og bruk av avanserte simuleringsmodeller og små-skala forsøk i laboratoriet. Flere rigger ble benyttet i dette prosjektet i tillegg til både konvensjonelt og avansert måleutstyr.

FoU partnere: SINTEF Energi AS og NTNU
Industripartnere: Avfall Norge, Statkraft Varme AS og Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune

Prosjektoversikt

aCOM var et KMB-prosjekt (Kompetanseprosjekt med Brukermedvirkning) støttet av Norges forskningsråd under Renergi-programmet. Dette forskerstyrte prosjektet skulle gi kompetanseoppbygging innenfor feltet energiproduksjon fra avfall og biomasse hos alle prosjektdeltagerne. aCOM fokuserte på systemer for avansert forbrenning og var strukturert i 5 delprosjekter:

SP1 - Brenselkunnskap
Formålet med dette delprosjektet var å demonstrere innovativ brenselpreparering og blanding for å oppnå mer kostnadseffektive brensel og brenselblandinger, brensel og brenselblandinger som minimerer korrosjon og beleggdannelse og mer brenselfleksible system. Mulighetene for å redusere miljømessig påvirkning for de testede brenslene ble studert.
Det ble utviklet en metode for sammenligning og testing av brensel med hensyn på forbrenningskarakteristikk for bruk til å identifisere muligheter og problemer knyttet til nye brensel.

SP2 - Avansert forbrenning
Hovedmålsettingen for dette delprosjektet var å utvikle minst ett nytt forbrenningskonsept samt å erverve kunnskap om flere ulike avanserte forbrenningsteknikker. SP2 var strukturert i 4 deler der hver av disse behandlet en forbrenningsteknikk: Oksygen/nitrogenanriket forbrenning, additiver, redusert luftoverskudd og forbrenning av biobrensel med lavere kvalitet.

SP3 - Drift og utslipp
Formålet med dette delprosjektet var kunnskapsoppbygging innen drifts- og utslippsproblematikk, spesielt med hensyn til korrosjons- og beleggdannelsesmekanismer og utslippskarakteristikker, knyttet til utviklingen av avanserte forbrenningsteknikker foreslått i SP2.

SP4 - Utdanning
Formålet med denne aktiviteten var langsiktig kompetanseoppbygging og styrking av utdanningen, inkludert PhD kandidat, innen avansert forbrenning av biomasse og avfall.

SP5 - Teknologiovervåkning og informasjonsspredning


 

Utvalgte resultater i SINTEF rapporter:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2006 - 2008

Utforsk fagområdene