Til hovedinnhold
Norsk English

Grunnvarmebaserte varmepumpesystemer - for oppvarming og kjøling av bygninger

Grunnvarme er en fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i fjell, grunnvann og jord (fornybar energi). Ved hjelp av varmepumpe kan grunnvarmesystemene benyttes til energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger. I de senere årene har antall grunnvarmebaserte varmepumpeanlegg økt betraktelig i mange europeiske land, Canada, USA, Japan og Kina.

Kontaktperson

På hjemmesiden er følgende tema presentert:

  • Varmepumper - Detaljert informasjon om varmepumper
  • Grunnvarme - Grunnleggende informasjon om grunnvarmesystemer
  • IEA Annex 29 - Informasjon om IEA HPP Annex 29 (på engelsk)
  • Installasjoner - Eksempler på norske og utenlandske installasjoner
  • Publikasjoner - Bøker, rapporter, artikler og foredrag
  • Lenker - Internett-lenker til norsk grunnvarmekompetanse samt internasjonale grunnvarme- og varmepumpesider
  • Nyheter - Nasjonale og internasjonale nyheter

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2004 - 2009

Utforsk fagområdene