Til hovedinnhold

Leda

Leda

Målet med prosjektet er å bringe olje og gass effektivt inn fra offshore installasjoner inn til land gjennom rørledninger.

For å kunne forstå og gjennomføre ilandføring av olje og gass på Norsk sokkel så man tidlig at flerfase strømninger og forståelsen av disse var sentral. For å få en grunnleggende forståelse av disse komplekse forhold, bestemte man seg tidlig å lage en software som ville ta utganspunkt i '1st principle' -  dvs forstå fysikken. LedaFlow er nå en komersiell kode som stadig forbedres og videreutvikles sammen med oljeselskaper. LedaFlow Technoligies DA er selskapet som er etablert for å ta koden videre. Prosjktet er etablert sammen med ConcoPhillips, Total og Kongsberg Gruppen.

Sintef har stått for F&U aktiviteten gjennom hele prosjektet.

 x-lF_u8DOPY

Publisert tirsdag 1. januar 2002
Seniorforsker
926 35 460

Prosjektvarighet

01.01.2002 - 31.12.2014