Til hovedinnhold
Norsk English

Leda

Målet med prosjektet er å bringe olje og gass effektivt inn fra offshore installasjoner inn til land gjennom rørledninger.

Kontaktperson

For å kunne forstå og gjennomføre ilandføring av olje og gass på Norsk sokkel så man tidlig at flerfase strømninger og forståelsen av disse var sentral. For å få en grunnleggende forståelse av disse komplekse forhold, bestemte man seg tidlig å lage en software som ville ta utganspunkt i '1st principle' -  dvs forstå fysikken. LedaFlow er nå en komersiell kode som stadig forbedres og videreutvikles sammen med oljeselskaper. LedaFlow Technoligies DA er selskapet som er etablert for å ta koden videre. Prosjktet er etablert sammen med ConcoPhillips, Total og Kongsberg Gruppen.

Sintef har stått for F&U aktiviteten gjennom hele prosjektet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2002 - 2014

Utforsk fagområdene