Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Medlemsbedriftene består av både eiere og leverandører av gassisolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg.

Kontaktperson

SF6 koblingsanlegg
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber- og aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og/eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420 kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hundre koblingsanlegg for disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller gassisolerte. Brukergruppen har registrert over 200 slike anlegg blant sine medlemmer. Bildet viser et SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at gassisolerte anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

Her kan du lære mer om  SF6-gass og se oversikt over Norges utslipp siden 2003. 

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppen har etablert en utvekslingsordning for reservedeler til SF6-anlegg, og organiserer også innrapportering av beholdning og utslipp av SF6-gass til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Nøkkeltall

Prosjektstart

1991

Brukergruppen ble etablert i 1991 og SINTEF Energi har gruppens sekretariat.

Utforsk fagområdene