Til hovedinnhold
Norsk English

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg

Gruppen ble stiftet i 1991. Medlemsbedriftene består av både eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg.

Kontaktperson

Her kan lære mer om  SF6-gass og se oversikt over Norges utslipp siden 2003. 

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppen har etablert en utvekslingsordning for reservedeler til SF6-anlegg, og organiserer også innrapportering av beholdning og utslipp av SF6-gass til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hvert annet år arrangerer Brukergruppen et to-dagers medlemsmøte. Dette er et faglig møte som primært retter seg mot ansatte i elforsyningen som har det daglige ansvaret for SF6-anlegg.

På medlemsmøtet velges en styringskomite som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS.

Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.


Brukergruppens websider 


 

Nøkkeltall

Prosjektstart

1991

Utforsk fagområdene