Til hovedinnhold
Norsk English

Samkjøringsmodellen

Samkjøringsmodellen er dataprogram for optimalisering og simulering av hydrotermiske kraftsystem.  Modellen tar hensyn til overføringsbegrensninger og hydrologiske forskjeller mellom delområder.

Kontaktperson

I deregulerte markeder har modellen fått stor anvendelse til prognosering av fremtidige spotpriser. Modellen benyttes også i forbindelse med investeringsanalyser i eksempelvis nye overføringslinjer eller og eller kraftverk. I tilegg til prognoser for fremtidige spotpriser gir modellen også prognoser for produksjon, magasinfylling, flom, forbitapping, rasjonering, import/eksport osv. Modellen benyttes av de fleste større aktører i det Nordisk Kraftmarkedet.

 Hovedomtalen finnes på de engelske sidene.

Nøkkeltall

Prosjektstart

1974

Utforsk fagområdene