MIMIC

Beskrivelse

Prosjektet "Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation (MIMIC)" er en del av forskningsprogrammet "The Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe". Prosjektet er et internasjonalt prosjekt med partnere fra Sverige, Østerrike og Belgia.

MIMIC skal vise hvordan man kan redusere påvirkninga fra byggeplassaktiviteter ved å forbedre logistikkløsningene. En sentral del av dette er å utvikle nye, smarte konsepter for ledelse ("smart governance concepts") som kan brukes som et hjelpemiddel i utbyggings- og byplanleggingsprosesser for å legge til rette for og støtte logistikk til, fra og på urbane byggeplasser. Målet er å bedre mobilitet og redusere kø i byer og dermed redusere de negative påvirkningene fra byggeplassene på nærområdet. Prosjektet vil gi en økt forståelse blant myndigheter om hvordan forskjellige typer byggeplasslogistikk påvirker miljøet, de urbane trafikkstrømmene og mobiliteten. Videre skal implementeringen av smarte styringskonsepter muliggjøre en plattform for beslutningsstøtte til urbane utviklingsprosjekter, som inkluderer analyser og optimering av bygg- og anleggstrafikk og et rammeverk for bærekraftig effektvurdering.

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk: https://www.mimic-project.eu/en/about-mimic.

Resultater

Prosjektet startet 01.11.18, og de første resultatene kommer høsten 2019. Følg med her for å få med deg det som skjer i prosjektet!

Partnere