Forprosjekt

Beskrivelse

Forprosjektet for utslippsfrie byggeplasser hadde som mål å bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ved å benytte resultater og metodikk fra FoU. Forprosjektet fikk støtte fra Regionale forskningsfond hovedstaden (RFFH) og varte fra 2017 til 2018.

Prosjektets arbeidspakker
Prosjektets temaer
Campus Evenstad

Forprosjektet ser på drivere, barrierer, mulighetene og utfordringer knyttet til praktiske løsninger for å klare å skape utslippsfrie byggeplasser innenfor fire temaer: prosesser, energibruk, optimering og digitalisering samt livssyklusanalyse (LCA).

Dette har vi gjort, blant annet gjennom å kartlegge de ulike byggeaktivitetene som inngår i en byggeprosess i to case studier. Den første er administrasjonsbygget på Campus Evenstad som er det første bygget i Norge som kompenserer for alle utslipp fra materialer, energi og byggefasen. Den andre er Lia barnehage nordøst i Oslo kommune som er en av de første fossilfrie byggeplassene.

Lia barnehage

Resultater

Partnere