Medlemsbedriftene består av både eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg.

Gruppen ble stiftet i 1991.

SF6-anlegg
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppen har etablert en utvekslingsordning for reservedeler til SF6-anlegg, og organiserer også innrapportering av beholdning og utslipp av SF6-gass til Klima- og forurensningsdirektoratet.

Hvert annet år arrangerer Brukergruppen et to-dagers medlemsmøte. Dette er et faglig møte som primært retter seg mot ansatte i elforsyningen som har det daglige ansvaret for SF6-anlegg.

På medlemsmøtet velges en styringskomite som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS.

Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.

Siste fra Brukergruppen:

 • 2019-05-14
  Neste SF6-sertifiseringskurs blir 20. -21. mai og
  22.-23. mai 2019 (fulltegnet).
  Flere kurs vil bi satt opp utover sommeren/høsten.
  Dato publiseres etterhvert.
 • 2019-04-16
  SF6-Gassregnskap 2018
 • 2019-02-18
  Brukermøte 2019 blir arrangert 5.-6. november på Quality Hotel Ålesund
 • 2019-02-04
  Neste SF6-sertifiseringskurs blir 12. og 13. februar 2019.
  Flere kurs vil bli satt opp utover våren.
 • 2018-11-09
  BKK skal bygge et 145kV GIS-anlegg med teknisk ren luft (80 % nitrogen og 20 % oksygen) som isolasjonsgass og vakuum effektbryter. Dette anlegget blir det første i verden på dette spenningsnivå.

Brukergruppens sekretær

Navn
Maren Istad
Tittel
Forsker
Telefon
901 15 557
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS