Helsefremmende arkitektur og omgivelser

HelsA har som visjon å utvikle et internasjonalt fremragende senter hvor kunnskap, utdanning og forskning samlet bidrar til en samfunnsutvikling der fokus på fysiske rammer for en god folkehelse utgjør en naturlig del av det å skape et bedre samfunn.

Helse – Livskvalitet – Trivsel 

HelsA skapes i hverdagen; i møter mellom mennesker, gjennom fysisk bevegelse, sanselige opplevelser; aktiviteter som gir livskvalitet og påvirkes av andre faktorer enn de som skapes i helsesektoren.

Våre fysiske omgivelser er viktige bidragsytere til det store "folkehelseregnestykket", men helseeffekten har fått lite oppmerksomhet.

HelsA vil bidra til å skape større bevissthet om positive helseeffekter av godt utformede fysiske omgivelser. 

Geminisenteret HelsA er et flerfaglig forskningsmiljø med partnere fra NTNU, NTNU samfunnsforskning og SINTEF.

        

Helsefremmende arkitektur og omgivelser
Foto: Pixabay

Operativ ledelse

Solvår Irene Wågø

Forskningsleder
+47 92 48 30 60
Navn
Solvår Irene Wågø
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 92 48 30 60
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Melina Røe

Seniorforsker
99 01 25 45
Navn
Melina Røe
Tittel
Seniorforsker
Organisasjon
NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering

Siri Merethe Bakken

Professor
93027450
Navn
Siri Merethe Bakken
Tittel
Professor
Organisasjon
NTNU - Institutt for arkitektur og planlegging, Fakultet for arkitektur og design