Til hovedinnhold
Norsk English

UFLEX – Strukturanalyse av kraftkabler og kontrollkabler

UFLEX er FE-verktøy spesialutviklet for ikke-lineære lokalanalyser av kraftkabler og kontrollkabler.

Kontaktperson

 

Om UFLEX

Ved hjelp av UFLEX kan man etablere kapasitetskurver for kabler og gjøre levetidsberegninger. For levetidsberegninger behøves først en global analyse for å finne de variasjonene i bøyning og strekk som kabelen vil oppleve. Disse lastene brukes deretter som input til UFLEX for lokalanalyser som gir tilhørende spenningsnivå for de enkelte komponentene i kabelen.

Nøkkelegenskaper:

  • Kompliserte gtverrsnittsgeometrier
  • Kontakt og friksjonseffekter
  • Fanger opp ikke-lineær sammenheng mellom krumning og bøyemoment
  • Ovalisering
  • Rekursiv beskrivelse av komponenter
  • Ikke-lineær materialmodeller
  • Initialtøyninger

Nøkkeltall

Utforsk fagområdene