Til hovedinnhold
Norsk English

Sandproduksjonsprediksjon (SandPredictor)

SandPredictor er et brukervennlig analytisk verktøy for feltprediksjoner av volumetrisk sandproduksjon.

Kontaktperson

Brukeren kan kontrollere innflytelsen av planlagte oljeproduksjonsstrategier på mengden forventet sand, og dermed skreddersy både drawdown og deplesjonsscenarier for å minimere sandproduksjonen i hele den forventete levetiden til reservoaret.

SandPredictor bruker en semi-empirisk sandproduksjonsmodell utviklet det et pågående KPN-prosjektet innenfor sandproduksjon. Modellen er en kombinasjon av analytisk beregning av borehullspenning sammen med korrelasjoner utviklet fra omfattende hulsylinder sandproduksjonstester; disse korrelasjonsfaktorene forutsier spenningen for start av sandproduksjon, i tillegg til massen av produsert sand som en funksjon av spenningstilstand og væskestrømningshastighet.

SandPredictor-systemet består av følgende elementer:

  • Brukervennlig grensesnitt
  • Beregner sandproduksjon basert på tiltenkt drawdown og antatt deplesjonshistorikk for feltet
  • Kan bruke inputparametre fra logg for reservoaregenskapene
  • Foreslår standard sand onset-spenning fra SINTEF-korrelasjoner, eller brukerdefinerte korrelasjoner
  • Beregning for enten åpent hull eller perforert brønn
  • Tillater vilkårlig brønnhelling
  • Mange alternativer for plotting av data

Utforsk fagområdene