Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Pasientflyt og logistikk

Pasientflyt og logistikk

Vi forsker på rasjonelle og pasientvennlige strukturer for helsetjenester. Dette går både på informasjonsflyt, analyse av kapasitetsbehov og lokalisering av tjenestetilbud (ambulanser, sykehus).
  • Vi ser på pasientflyt i spesialisthelsetjenesten, og samhandling mellom kommuner og sykehus.
  • Vi anvender simuleringsteknikker og optimeringsbasert beslutningsstøtte i disse analysene, i nært samarbeid med aktørene i tjenesteproduksjonen.

Fagmiljø