Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Pålitelighet av sikkerhetskritisk utstyr

Pålitelighet av sikkerhetskritisk utstyr

Dagens næringsliv og samfunn er mer sårbart enn før. En svikt i et system kan føre til at virksomheter får problemer eller at avgjørende samfunnsfunksjoner blir lammet. Det er store gevinster å hente på å forebygge svikt gjennom god planlegging.

SINTEF har lenge hatt stor aktivitet innen utvikling av teori, metoder og verktøy for design, validering, operasjon og evaluering av datamaskinbaserte kontroll- og sikkerhetssystemer anvendt i prosess-industrien. Hovedprosjektene innen dette området har vært PDS-prosjektene, om pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Hovedleveransene fra disse prosjektene er PDS-metoden og PDS-datahåndbok. PDS-forum er en videreføring av PDS-prosjektene, og er et forum i regi av SINTEF, for utveksling av erfaringer mellom norske leverandører, konsulentselskaper og brukere av kontroll- og sikkerhetssystemer.

Fagmiljø

Seniorrådgiver